Zprávy

Evropské konsorcium plánuje spuštění "elektrických dálnic"

europe-155191_640
Posted: 20.4.2013 (21:32)   /   by   /   comments (0)

Konsorcium z Evropské unie připravuje modulární plány na panevropský přenosový systém.

eHighway2050

Evropské výzkumné konsorcium, které částečně podporuje také Evropská komise, spustilo projekt e-Highway2050 s cílem vytvořit dlouhodobou metodiku plánování pro nezbytné rozšíření a přestavbu evropských elektrických přenosových sítí. Výsledkem tohoto projektu bude Modulární rozvojový plán pro panevropskou přenosovou síť na období let 2020 – 2050. Vytvoření integrovaného evropského trhu s elektřinou ukazuje na nutnost zvýšit vzájemné propojení stávajících i budoucích přenosových sítí. Tento výzkumný projekt udává cestu k vytvoření integrované panevropské přenosové sítě, která bude schopna vypořádat se s evropskými specifiky, jako je například velké množství elektrické energie získávané z obnovitelných zdrojů (větrné elektrárny, energie z biomasy a solární energie) a přenos energie na velké vzdálenosti na místa cílové spotřeby. Tento rozsáhlý projekt přenosové sítě na panevropské úrovni zvyšuje zájem o inovativní koncept „elektrických dálnic“.

Mezi členy partnerského programu e-Highway2050 patří správci přenosových sítí, energetické asociace, nestátní organizace, výzkumné instituce, univerzity a firmy z celé Evropy.

Dnes je Desetiletý plán rozvoje přenosové sítě (Ten Years Network Development Plan – TYNDP), který připravila Evropská síť provozovatelů přenosových systémů pro elektrickou energii (European Network of Transmission Systems Operators for Electricity – ENTSO-E), základem pro další rozvoj a přestavbu evropské přenosové soustavy pro elektrickou energii. Tento program ukazuje oblasti, do kterých bude v následujících deseti letech potřeba investovat a popisuje technologické a společensko-ekonomické přístupy potřebné k tomu, aby byly naplněny cíle energetické politiky Evropské unie. Cílem výzkumného projektu e-Highway2050 je vytvořit vhodnou metodiku pro dlouhodobý časový úsek a zajistit trvale udržitelný a ekonomicky příznivý rozvoj.

V tomto kontextu výzkumný projekt e-Highway2050 zkoumá rámcové podmínky a vyvíjí řešení pro plánování rozvoje evropské přenosové sítě v letech 2020 – 2050 a uvažuje s různými scénáři dalšího růstu a rozvoje energetiky v Evropě. Největší firmy z oboru z celé Evropy se formou vzájemných jednání a diskuzí mohou podělit o aktuální informace a výsledky a aktivně tak přispět k celkovému pozitivnímu výsledku tohoto projektu.

Plán rozvoje přenosové sítě bude sloužit především politikům, dozorným a regulačním orgánům a také zástupcům energetického průmyslu jako podpora při dalším rozšiřování a budování panevropské přenosové sítě. Metodologie pro plánování dalšího rozvoje sítě bude dána k dispozici všem členům organizace ENTSO-E. Nabídne cesty a nástroje k dalšímu výzkumu a inovacím při plánování rozšiřování evropské přenosové sítě.

Další informace najdete na webové stránce www.e-highway2050.eu

e-Highway2050 je 40-měsíční projekt, který byl spuštěn 1. září 2012. Projekt se těší podpoře Generálního ředitelství Evropské komise pro výzkum a inovace v rámci 7. rámcového výzkumného programu. Konsorcium vede francouzský správce přenosové sítě, firma RTE a patří do něj následující subjekty: SINTEF, Norsko; AMPRION, Německo; TECHNOFI, Francie; REN, Portugalsko; ELIA Group, Belgie/Německo; RSE, Itálie; dena, Německo; ENTSO-E, Belgie; ČEPS, Česká republika; SWISSGRID, Švýcarsko; TERNA, Itálie; Brunel University, Velká Británie; COMILLAS University, Španělsko; IST, Portugalsko; KU Leuven KUL, Belgie; ENSIEL, Itálie; TU Berlin, Německo; ECN, Nizozemsko; IPE, Polsko; EURELECTRIC, Belgie; EUROPACABLE, Belgie; EWEA, Belgie; T&D EUROPE, Belgie; POYRY, UK; E3G, Belgie; PSE, Polsko; CEP, Velká Británie.

Kam dál?

Comments (0)

write a comment