Auto Moto, Dům, byt a zahrada, Novinky, TOP články, Zprávy

Kontrolní kalibry: Jaký mají význam pro výrobu a domácnosti?

screen-kalibry-cz (1)
Posted: 26.2.2021 (12:29)   /   by   /   comments (0)

V mnoha odvětvích průmyslové výroby se dnes již zcela běžně používají kalibry. Jde o zařízení, jejichž aplikace má významný efekt také pro fungování domácností, byť o tom možná většina lidí ani neví. Jaká je vlastně jejich funkce?

Co jsou kalibry a kdo se bez nich neobejde?

Kalibry jsou velmi důležitým nástrojem k tomu, aby mnohé výrobky a polotovary, jež se následně používají ke kompletaci různých zařízení a systémů, měly naprosto přesné parametry, zejména tedy rozměry. Pomocí kalibrů se dají zjistit i zcela minimální odchylky. Jedná se o tisíciny milimetrů, což jsou samozřejmě pouhým okem nezjistitelné rozdíly.

Asi nejčastěji se lze setkat se závitovými kalibry. Jak už z názvu vyplývá, kontrolují se jimi závity vyráběných prvků, například různých trubek a spojů. Zde může každá odchylka v řádech desetin, ba dokonce tisícin milimetrů zapříčinit škodu. Představte si kupříkladu situaci, kdy dojde k napojení plynového potrubí, které ale bude mít mezery ve spojích. Plyn pak uniká a může snadno dojít k havárii. Kalibry jsou tudíž velmi praktickým pomocníkem, a to hlavně ve strojírenském průmyslu.

Kromě závitových modelů se používají také válečkové kalibry, s jejichž pomocí dochází ke kontrole vnitřních průměrů válcových otvorů produktů.

Prodejce kalibrů a měřidel

Závitové kalibry a další druhy měřidel jsou specifickým druhem zboží, tudíž je nenabízí příliš velké množství prodejců. V tuzemsku se dají objednávat například na https://www.kalibry.cz/kalibry/zavitove-kalibry-a-krouzky-m/, kde lze zástupce firmy kontaktovat s objednávkou před formulář.

Na https://www.kalibry.cz/kalibry/zavitove-kalibry-a-krouzky-m/ rovněž naleznete detailní informace o tom, jaké varianty závitových kalibrů (potažmo obdobných pomůcek) se k měření odchylek vyrábějí.

Kontrolní kalibry jsou bezesporu velmi podstatnými nástroji. Pro průmyslové podniky, ale i menší firmy, jež se zabývají výrobou nejrůznějších součástek, u nichž je zapotřebí dbát na maximální přesnost, znamenají minimalizaci výroby zmetků. Přispívají tak k zefektivnění práce a snižování výrobních nákladů.

Kam dál?

Comments (0)

write a comment