TOP články, Zprávy

Antycké olympijské hry

ancient-768129_1920
Posted: 28.12.2015 (19:37)   /   by   /   comments (0)

Moderní olympijské hry navazují samozřejmě tradicí na ty antické. Ty se pořádaly od roku 776 př. n. l. (alespoň je z této doby vůbec první záznam o jejich konání), až do roku 394, kdy je zakázal císař Theodosius I. v rámci raně křesťanského tažení za vymýcení pohanských slavností. Stejně jako v současnosti, každé čtyři roky – místo konání bylo ale jen jediné – Olympie. A podobný současnému schématu byl i termín konání her, obvykle se totiž odehrály v srpnu nebo v září.

Největší slávu zažily antické olympijské hry v pátém století př.n.l., o další dvě staletí později mohou soutěžit i závodníci neřeckého původu, tedy například Egypťané, Maloasijci nebo Syřané. Poté, co Římané vedení Luciem Mummiem v roce 146 př. n. l. ovládli Korint, nastává dlouhodobý úpadek antických olympiád. Římané si ale postupně uvědomili, že jde o velkolepou slavnost, která by mohla oslavit i božského císaře. Proto se za principátu konaly olympijské hry za výrazně větší pompy než dříve, ostatně jejich konání výrazně podpořili i římští císařové samotní, Lucius Domitius, známější pod jménem Nero, se jich dokonce sám aktivně účastnil, ovšem za trochu neregulérních podmínek pro své soupeře, neb jako císař a bůh chtěl samozřejmě vždy vavřínový věnec pro vítěze na své ctěné hlavě…

Koncem čtvrtého století našeho letopočtu přišel konečný úpadek, olympijské hry byly v roce 394 zakázány císařem Theodosiem I. Ačkoliv se ještě několikrát olympiáda konala, měla bohužel vždy jen lokální charakter. V roce 426 byla antická závodiště v Olympii na příkaz shora srovnána se zemí a olympijské hry se tak až do roku 1896 bohužel nekonaly.

Kam dál?

Comments (0)

write a comment